TERMENI ŞI CONDIŢII

WWW.QILINGONG.COM ȘI WWW.QIGONG-EUROPE.COM

 

 

 1. INTRODUCERE

 

 • Platformele qilingong.com și www.qigong-europe.com (denumite în continuare “Site-ul” sau “Platforma”) sunt deținute și administrate de Federatia Natională de Qigong din România (F.N.Q.R.),  CIF 14720273, având sediul în Bucureşti, str. Prisaca Dornei nr.11, sect.3 („FNQR”).
 • qilingong.com este platforma dedicată informațiilor despre qigong în general și despre stilul de Qigong practicat în Școala QilinGong a Maestrului Lin Kai Ting, precum și despre activitățile, evenimentele și cursurile disponibile în cadrul acestei școli.
 • qigong-europe.com este platforma dedicată practicanților de Qigong din cadrul Școlii QilinGong unde aceștia își pot crea cont de utilizator și se pot înregistra ca participanți la sesiuni de practică, la cursuri, evenimente, tabere și excursii organizate de FNQR și/sau de Asociațiile membre. Informațiile referitoare la datele practicantului și la istoricul cursurilor la care acesta a participat astfel cum sunt înregistrate în contul de utilizator al practicantului vor fi disponibile și vizibile atât pentru practicanți, cât și pentru FNQR și pentru asociațiile care fac parte din FNQR
 • Prezentul document conține termenii și condițiile de utilizare a qilingong.com și a www.qigon-europe.com (“Termeni și Condiții”).
 • Acceptarea Termenilor și Condițiilor este necesară pentru navigarea pe site-ul qilingong.com și pe site-ul www.qigong-europe.com și se poate face expres / explicit, prin marcarea corespunzătoare a căsuței puse la dispoziția Utilizatorului pe Site sau implicit  prin utilizarea Site-ului, incluzand accesarea sau navigarea pe oricare dintre paginile acestuia.
 • Acceptarea reprezinta confirmarea că ați citit și că sunteti de acord cu termenii si conditiile enuntate in cuprinsul prezentului document. Neacceptarea prevederilor Termenilor și condițiilor atrage obligația utilizatorului de a înceta accesarea Site-ului și imposibilitatea accesării informațiilor și serviciilor disponibile pe acesta.
 • Termenii și Condițiile au caracterul unui contract de adeziune, clauzele acestuia fiind stabilite unilateral de către FNQR. FNQR își rezervă dreptul de a schimba și actualiza, în orice moment, conținutul Site-ului, precum şi Termenii şi Condițiile, fără nici un fel de notificare prealabilă.

 

 1. DEFINIŢII

 

Activități

Sesiune/sesiuni de practică, cursuri sau webinarii, traininguri, excursii, tabere, ateliere, conferințe organizată/-e sub formă de întâlniri periodice în cadrul unor ședințe individuale sau de grup, in funcție de opțiunea aleasă,  exercitii și workshopuri elaborate de FNQR și disponibile pe Site, care pot fi accesate și utilizate de Participant astfel:

(a) de la distanță, prin mijloace de comunicare la distanță, la o anumita data și oră cu asistența unui trainer

(b) cu prezență fizică, la o anumita data, ora și locație cu asistenta unui trainer, în cazul cursurilor sau sesiunilor de practică

(c) de la distanță, prin mijloace de comunicare la distanță sau cu prezență fizică, la o anumita data, ora și locație pentru celelalte Activități.

 

Asociații Membre

Asociațiile locale de qigong afiliate sau membre ale FNQR

Comandă

 

 

Un document electronic prin intermediul căruia Utilizatorul transmite către FNQR: (i) intenția de a participa la una sau mai multe Activități, prin utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță și prin accesarea paginilor specifice din cadrul Site-ului, precum și (ii) datele necesare pentru aceasta;

 

Confirmare

Confirmarea pe care FNQR o transmite prin email Utilizatorului/Participantului după verificarea disponibilității Activităților și pe baza căreia Participantul va  accesa Activitățile din Comandă.

Comunicări

 

Serviciul electronic de tip „newsletter” care permite Utilizatorilor să recepţioneze informații periodice de la FNQR, în special despre Activitățile organizate în cadrul Școlii QilinGong, la adresa de e-mail sau numărul de telefon pe care Utilizatorul le-au furnizat în procesul de creare al Contului;

·          

Cont

 

Serviciul electronic pus la dispoziţia Utilizatorului de către www.qilingong.com, identificat prin adresă de email (Login) şi Parolă, introduse de Utilizator, resurse colectate de sistemul informatic al FNQR şi care permite Utilizatorului să utilizeze funcţionalităţi/servicii suplimentare (i.e. înscrierea la Activități, istoric al activităților, emiterea facturilor fiscale etc);

Conţinut

 

Elemente de tip text, grafice sau multimedia, cum ar fi, dar fără a se limita la, informații despre Activități şi inclusiv imagini şi descrieri ale acestora, videoclipuri promoționale, dacă este cazul, descrieri și imagini ale persoanelor, scripturi, software, mărci înregistrare, care sunt postate și distribuite în cadrul Www.qilingong.com și www.qigong-europe.com de către FNQR, fiind proprietatea acestuia sau a furnizorilor săi;

Participant/Practicant

Utilizatorul care a optat pentru participarea la o Activitate și a plătit după înregistrarea prin intermediul Site-ului a contravalorii acesteia sau minorul înscris de Utilizator la o Activitate

Plăți

 

Operaţiunea de încasare de către FNQR sau de către Asociațiile membre a sumei plătite de Utilizator aferente Activității pentru care s-a înscris.

Preț

 

Suma de bani pe care o primește FNQR sau Asociația membră în schimbul acordării Utilizatorului a accesului la Activitățile comandate, în conformitate cu termenii și condițiile.

Traineri

Persoanele care vor susține și vor conduce sesiunile de practica, acreditate și certificate conform regulamentelor și procedurilor Școlii Qiligong.

Utilizator

 

Orice persoană fizică care are vârsta peste 18 ani sau persoana juridică care vizitează www.qilingong.com sau www.qigong-europe.com și/sau efectuează o Comandă în nume propriu sau în calitate de reprezentant legal al unui Participant minor.

Zi Lucrătoare

 

Una din zilele de luni până vineri inclusiv, cu excepția sărbătorilor legale, declarate zile libere.

 

 

 1. UTILIZAREA SITE-URILOR QILINGONG.COM și WWW.QIGONG-EUROPE.COM

 

 • FNQR pune la dispoziţia Utilizatorului următoarele funcţionalităţi prin intermediul Site-ului:
  1. vizualizarea Conținutului afișat în cadrul www.qilingong.com și www.qigong-europe.com  
  2. crearea Contului de utilizator – prin intermediul www.qigong-europe.com.
  3. Înscrierea la Activități, în condițiile reglementate de Termenii şi Condiţiile Site-ului;
  4. trasmiterea de Comunicări, în baza consimţământului exprimat în prealabil de către Client.
 • Înregistrarea unui Cont de Utilizator:
  • Pentru crearea unui cont pe platforma www.qigong-europe.com, Utilizatorul este obligat să folosească o adresă de e-mail validă şi să urmeze pașii descriși în pagina de creare a Contului, disponibilă la adresa www. qigong-europe.com.
  • Utilizatorul este obligat să păstreze Parola în deplină confidențialitate, să nu o dezvăluie altor persoane şi înțelege că dacă încredințează cuiva Parola Contului, respectiva persoană va avea acces la datele sale cu caracter personal, iar FNQR va fi astfel exonerată de orice răspundere care ar deriva dintr-o utilizare neautorizată a Contului. FNQR oferă posibilitatea Utilizatorului de a-și modifica Parola în orice moment.
  • FNQR poate refuza cererea de înregistrare a unui Cont în situațiile în care administratorul website-ului constată că în procesul de creare al Contului au fost utilizate informații neconforme cu realitatea.
  • Utilizatorul are posibilitatea în orice moment să solicite ștergerea Contului prin trimiterea unei solicitări la adresa privacy@www.qilingong.com.
  • Crearea Contului este necesară pentru a plasa o Comandă în cadrul www.qigong-europe.com, aceasta neputând fi efectuată de un Utilizator care doar vizitează Site-ul www.qilingong.com.
 • Pentru Utilizatorii care au deja Cont, oferă gratuit stocarea și punerea la dispoziția acestora prin intermediul Contului a istoricului Activităților, a Activităților disponibile, a posibilităţii actualizării datelor de contact și a datelor personale etc.
 • Utilizarea Contului este posibilă după finalizarea următorilor pași de către Utilizator:
  • completarea formularului de înregistrare, înţelegerea și acceptarea prevederilor Termenilor şi Condiţiilor;
  • apăsarea butonului „Creează cont”.

 

 • Comunicări
  • Utilizatorul îşi poate modifica în orice moment opţiunea cu privire la acordul dat FNQR pentru Comunicările prin modificarea setărilor din Cont la secţiunea “Setări Cont” prin accesarea link-ului de dezabonare afişat în Comunicările primite de la Vânzator sau telefonic sau prin scrisoare, folosind oricare dintre coordonatele din secțiunea “Contact”.
  • Nu sunt considerate Comunicări, în înţelesul Legislaţiei aplicabile, mesajele primite de către Utilizator de la FNQR, prin SMS sau poştă electronice, referitoare la statusul relaţiei dintre FNQR şi Utilizator (i.e. confirmare creare cont, confirmare plasare Comandă, notificare înregistrare la Activități, comunicare incidente de securitate, etc).

 

 • Reclamații referitoare la utilizarea Site-ului sau a funcționalităților acesuia pot fi depuse în scris prin poștă sau prin poștă electronică, folosind oricare dintre coordonatele din secțiunea “Contact”. Vă rugăm să indicați în conținutul reclamației: descriere neregulii și data când aceasta a avut loc, ce solicitați, datele de contact ale dumneavoastră, unde vă putem contacta pentru soluționarea eficientă a reclamației. Soluţionarea reclamaţiei de către FNQR se poate face imediat, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data confirmarii primirii plângerii formulate de către Utilizator.

 

 1. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  • FNQR colectează şi prelucrează datele cu caracter personal în cadrul platformei qilingong.comconform Politicii privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în www.qilingong.com, disponibilă aici.

 

 1. COMANDA – ÎNREGISTRAREA LA ACTIVITĂȚI
  • FNQR oferă posibilitatea plăsării Comenzii pentru Activități prin accesarea platformei qigong-europe.com.
  • Utilizatorul garantează că toate informațiile pe care le introduce în cererea de înscriere sunt corecte și complete și că le va actualiza ori de câte ori intervin modificări.
  • Este interzisa plasarea unei Comenzi sau crearea unui Cont utilizând numele unei alte persoane sau un nume fals, precum și furnizarea de informații incorecte, inexacte sau fictive.
  • Utilizatorul/Participantul înțelege că pentru a putea transmite o Comandă este necesar să completeze și să încarce în Contul său de Utilizator documentele/adeverințele în formatul solicitat pe Site, care să ateste că din punct de vedere al stării de sănătate este apt pentru participarea la Activități. FNQR nu poate fi trasă la răspundere pentru informații introduse eronat de către Participant sau Utilizator, din care pot decurge întârzieri sau imposibilități de acces la Activități. Totodată, în acest caz, FNQR nu poate fi ținută răspunzătoare pentru orice eventual prejudiciu suferit de Participant şi/sau Utilizator ca urmare a refuzului / întârzierii în realizarea Comenzii.
  • qigong-europe.com poate refuza o Comandă printr-o notificare transmisă Utilizatorului, fără a exista obligații între părți şi fără să existe posibilitatea pentru Utilizator să poată pretinde daune, în oricare din următoarele situații:
   • eșuarea / invalidarea datelor de conectare;
   •  
   • neîndeplinirea de către Utilizator a obligației de plată a Activităților la care s-a înscris;
   • date incomplete sau incorect furnizate de Participant şi/sau Utilizator;
   • activitatea Participantului şi/sau a Utilizatorului poate produce daune platformelor qilingong.com, www.qigong-europe.com şi/sau partenerilor acestora;
   • există suspiciuni rezonabile că respectivul Participant/Utilizator plasează Comenzi exclusiv în scopul de a acumula beneficiile oferite de Site (i.e. nu onorează Comenzile ulterior, anulându-le sau neachitând Prețul);
   • există suspiciuni rezonabile cu privire la o posibilă fraudă din partea Participantului sau a Utilizatorului în ceea ce privește modalitatea de plată a Prețului.
  • În anumite situații şi pentru motive justificate, FNQR își rezervă dreptul de a modifica specificațiile sau caracteristicile Activităților din Comandă. În aceste situații, Participanții/Utilizatorii vor fi notificați prin intermediul poștei electronice, iar FNQR va returna suma achitată de Participant sau Utilizator, la cererea lor expresă, la în cazul in care contravaloarea Activităților a fost achitată anterior.
  • În cazul în care o Activitate nu mai poate fi desfășurată, FNQR va informa Utilizatorul asupra acestui fapt, fie telefonic, fie prin email și în cazul în care Utilizatorul a achitat anterior acestei informări contravaloarea Activității, va returna contravaloarea în termen de maxim 14 zile de la data la care FNQR a luat la cunoștință acest fapt sau de la data la care Utilizatorul și-a exprimat în mod expres intenția de a renunța la Activitate.
  • FNQR îşi rezervă dreptul de a anula Comenzile pentru Activități care sunt afişate în Site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă preţuri evident eronate/derizorii.
  • FNQR va notifica Utilizatorul prin email cu privire la statusul Comenzii (i.e. iniţiere şi confirmare înregistrare Comandă, trimitere cod de acces sau materiale, etc).
  • Anularea Comenzii se poate face în maxim 24 de ore de la plasarea acesteia.
  • Prin plasarea Comenzii, Utilizatorul certifică faptul că a împlinit vârsta de 18 ani.
  • Plasarea Comenzii se face în următorul mod:
   • Utilizatorul marchează Activitatea pentru care a optat și apoi merge la formularul de Comandă;
   • Utilizatorul completeaza datele necesare pentru înregistrarea participării sale la Activitate: numele și prenumele, adresa (strada, numărul casei / locuinţei, codul poştal, localitatea, ţara), adresa de e- mail, număr de telefon de contact, apoi confirmă conformitatea datelor necesare finalizării Comenzii
   • În cazul Utilizatorilor nonconsumatori, este, de asemenea, necesară furnizarea datelor complete ale persoanei juridice (i.e. număr înmatriculare în Registrul Comerţului, cod unic de înregistrare, adresă sediu social);
   • Utilizatorul alege una din modalitățile de plată a Prețului;
   • Utilizatorul trimite Comanda prin intermediul funcționalității puse la dispoziție de www.qigong-europe.com în acest scop (i.e. butonul ”Plasează Comanda”). La plasarea Comenzii de către Utilizator, se cere acceptarea Termenilor şi Condiţiilor;
   • FNQR, ca răspuns la Comanda plasată de Utilizator, va trimite acestuia un mesaj pe adresa de e-mail furnizată de Utilizator, prin intermediul căruia îi va confirma acestuia primirea Comenzii şi, după caz, confirmarea disponibilităţii Activității.
   • În cazul în care FNQR, din cauza lipsei disponibilităţii Activității, constatată că urmare a verificării Comenzii plasate de Utilizator, nu o poate onora, Utilizatorul are dreptul de a anula toată Comanda. Anularea Comenzii de către Utilizator eliberează FNQR de obligația realizării acesteia.
   • Prin finalizarea Comenzii, Utilizatorul declară în mod expres că este de acord ca un reprezentant FNQR să îl contacteze prin orice mijloc disponibil (i.e. e-mail/telefon) pentru confirmarea Comenzii sau pentru detalii despre aceasta.

 

 1. ACCESUL LA ACTIVITĂȚI.
  • Pe baza verificării informațiilor furnizate la plasarea Comenzii, FNQR va transmite Utilizatorului Confirmarea înregistrării la Activități și, după caz, Codul de acces, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite cumulativ:
   • FNQR a confirmat prin email disponibilitatea Activităților comandate de Utilizator,
   • FNQR a confirmat încasarea sumele aferente Activității comandate de Utilizator.
  • Prin aderarea la prezentele Termene și Condiții, Utilizatorul/Participantul înțelege și este de acord că utilizarea Codului de acces, respectiv accesarea în orice altă modalitate a conținutului Activităților de către Utilizator/Participant, reprezintă acordul său expres și neechivoc pentru începerea Activităților.  
  • Daca accesul la Activități nu este posibil din motive independente de FNQR, Utilizatorul are dreptul la restituirea tuturor sumelor achitate, după caz.

 

 1. MODALITĂŢI DE PLATĂ. FACTURARE
  • Următoarele metode de plată sunt acceptate de FNQR:
   • numerar, la locul desfășurării Activității, la sediul FNQR indicat în Introducere sau la sediul Asociației membre organizatoare a Activității;
   • plata prin transfer bancar.
  • Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plata sunt specificate în Comandă și confirmate de Utilizator prin plasarea Comenzii.
  • Plata Prețului se va face în lei.
  • Prin trimiterea Comenzii, Utilizatorul îşi exprimă acordul să primească detaliile plății în format electronic, prin intermediul poştei electronice, la adresa de e-mail menţionată de Utilizator.
  • Utilizatorul va efectua plata în termenele indicate în emailul de confirmare a Comenzii, în caz contrar FNQR are dreptul de a anula Comanda, fără a fi ținută răspunzătoare pentru un eventual prejudiciu adus Cursantului.

 

 1. RENUNȚAREA LA ACTIVITĂȚI. POLITICA DE RAMBURSARE

 

 • Utilizatorul are dreptul de a renunța la Activități în condițiile și la termenele anunțate în emailul de confirmare a Comenzii. În acest caz, dacă sunt îndeplinite condițiile, FNQR va rambursa Utilizatorului toate sumele plătite pentru Activități.
 • Pentru a renunța la Activități, Utilizatorul va transmite către FNQR o informare cu privire la decizia neechivocă de renunțare, fără a fi necesară o justificare a cererii, printr-o scrisoare trimisă prin poștă sau e-mail la adresele mentionate in sectiunea Contact și până la termenele limită anunțate în emailul de confirmare a Comenzii.
 • FNQR va comunica Utilizatorului confirmarea de primire a renunțării, iar în termen de cel mult 14 zile calendaristice de la primirea din partea Utilizatorului a declaraţiei de renunțare, va restitui acestuia, plățile efectuate de acesta pentru Activitățile la care a renunțat.
 • FNQR va returna Preţul folosind aceeași metodă de plată pe care a folosit-o Utilizatorul.

 

 1. OBLIGAȚIILE UTILIZATORULUI și PARTICIPANTULUI privind utilizarea și accesarea funcţionalităţilor puse la dispoziţie de FNQR în cadrul site-ului www.qilingong.com și www.qigong-europe.com.
  • să furnizeze date conforme cu realitatea atunci când plasează o Comandă sau în formularele de înregistrare la crearea Contului;
  • să actualizeze datele pe care le-au furnizat FNQR la momentul plasării Comenzii, utilizând toate opțiunile disponibile din cadrul secțiunii Cont sau plasare Comandă;
  • să folosească funcționalitățile astfel încât să nu interfereze cu funcționarea platformei qilingong.com sau www.qigong-europe.com;
  • să utilizeze serviciile și funcționalitățile puse la dispoziție de către FNQR în conformitate cu legislația în vigoare şi cu Termenii şi Condiţiile de față;
  • să plătească la termen Prețul;
  • să nu desfășoare activități informatice sau orice alte activități care au ca scop obținerea de informații care nu îi sunt destinate, inclusiv date ale altor Utilizatori / Participanți sau care interferează cu principiile sau aspectele tehnice de funcționare ale Www.qilingong.com;
  • Să ia toate măsurile de siguranță pentru protecția datelor sale personale. În acest sens, Participantul/Utilizatorul este sfătuit să nu rămână logat pe www.qigong-europe.com şi să nu seteze opţiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în Cont nu este permisă şi se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conţină cel puţin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre şi caractere speciale).
  • Să nu întreprindă niciuna dintre următoarele activități interzise:
   • evitarea, dezactivarea, alterarea sau degradarea oricarui mijloc de protectie a continutului Site-ului;
   • descarcarea, captarea, reproducerea, copierea, arhivarea, distribuirea, transmiterea, incarcarea, publicarea, modificarea, crearea de opere derivate sau traducerea continutului Site-ului sau a oricarei portiuni din acesta, altfel decat este permis in mod expres de FNQR;
   • incercarea de a obtine acces neautorizat la Site, la serverul pe care e stocat Site-ul sau pe orice alt server, computer sau baza de date conectata cu Site-ul;
   • atacarea Site-ul prin atac de tip DoS („denial of service”, in romana „blocarea serviciului”) sau de tip DDoS („distributed denial of service”, in romana „blocarea distribuita a serviciului”);
   • introducerea de virusi, troieni sau orice alt material nociv din punct de vedere tehnologic; h) trimiterea sau postarea de orice material de publicitate, marketing, material promotional nesolicitat pe sau prin intermediul Site-ului.
   • Folosirea Site-ul in scopuri comerciale, altele decat cele permise expres prin Termeni si Conditii;
   • Colectarea datelor cu caracter personal de pe Site folosirea lor în orice alte scopuri.
  • Obligații privind comportamentul și postarea mesajelor pe Site sau în timpul sesiunilor, atunci când acest lucru este permis sau accesibil:
   • Participantul sau Utilizatorul trebuie sa foloseasca un limbaj decent, adecvat mediului academic
   • Este interzisa postarea de mesaje sau, în timpul sesiunilor desfășurate prin mojloace de comunicare la distanță, manifestarea de atitudini care ar putea provoca daune sau ar periclita imaginea unei persoane sau organizatii, materiale cu caracter pornografic, ofensator, limbaj vulgar, ce incita la violenta, de tip spam sau care contin virusi, etc., de materiale care promoveaza discriminarea pe orice motiv sau care sunt publicate cu incalcarea obligatiilor fata de terti (cum ar fi, de exemplu, o obligatie de confidentialitate), de materiale care promoveaza activitati ilegale, care ameninta, abuzeaza de sau invadeaza viata privata a altei persoane sau care cauzeaza enervarea, anxietatea sau cauzeaza inconveniente unei alte persoane, care sunt de natura a hartui, supara, alarma orice alta persoana, care pot fi folosite pentru a uzurpa identitatea unei alte persoane sau prin care se reprezinta in mod gresit identitatea sau afilierea sa fata de terti, materiale care dau falsa impresie ca emana de la FNQR
   • Mesajele care încalcă prevederile acestui articol vor fi automat sterse fara notificare, la discretia Administratorului Site-ului, care poate hotari excluderea cursantului sau Utilizatorului din sistem cu pierderea de catre acesta a tuturor drepturilor aferente acestei calitati.

 

 1. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
  • Drepturile exclusive asupra Conținutului pus la dispoziție/afișat prin intermediul qilingong.com și www.qigong-europe.com de către FNQR sau partenerii acestuia, în special drepturile de autor, conținutul Site-ului și al Activităților, numele şi sigla QilinGong (marca înregistrată), elementele grafice ale acestuia, software-ul precum și drepturile asupra bazelor de date sunt supuse protecției juridice și sunt proprietatea FNQR. Participantul/Utilizatorul are dreptul să folosească Conținutul de mai sus, gratuit, dar numai pentru uz personal și exclusiv pentu utilizarea corectă a www.qilingong.com, respectiv a www.qigong-europe.com.
  • Participantul/Utilizatorul nu are dreptul în special să traducă, să adapteze, să modifice, sau să facă orice fel de modificări Activităților sau Conținutului și nici să le utilizeze pentru realizarea propriului profit.
  • FNQR poate oferi Participantului/Utilizatorului, la solicitarea expresă a acestuia, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conținut al platformei qilingong.com sau www.qigong-europe.com. Acest acord se aplică strict pentru Conținutul/Conținuturile definite, pe o perioada stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor Conținuturi.
  • Utilizarea pe qilingong.com sau pe www.qigong-europe.com a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectiva. FNQR nu își asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea Conținutului platformei www.qilingong.com sau www.qigong-europe.com.
  • Drepturile de proprietate intelectuală asupra Activităților, incluzând conținutul sesiunilor și toate materialele la care Utilizatorul/Participantul are acces prin intermediul www.qilingong.com sau qigong-europe.com aparțin FNQR sau, acolo unde este expres indicat, partenerilor acesteia. Continutul Site-ului, precum și conținutul Activităților, indiferent de modalitatea de acces, pot fi utilizate exclusiv de către Participant/Utilizator în scopuri personale, necomerciale, fără scopul de a obține câștiguri de orice fel dintr-o asemenea utilizare. Orice utilizare în alte scopuri sau de către alte persoane decat Participantul/Utilizatorul se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al FNQR.
  • Participantul/Utilizatorul are dreptul doar de a accesa, vizualiza, descărca și salva suporturile de curs cat si materialele si paginile legate de activitatile la cursuri.
  • Utilizatorului/Participantului îi este interzis:
   • Să copieze, să reproducă, să preia, să transmită, să publice vreo parte sau vreun fragment din oricare dintre materialele (suporturi de curs, tipărituri, flyere, informații, pe orice tip de suport) aferente Activităților și/sau să sprijine sau colaboreze cu terțe persoane pentru a reproduce oricare parte sau fragment din astfel de materiale în alte scopuri decât cele permise expres în prezentele Termene și Condiții;
   • să comercializeze, utilizeze sau valorifice altfel decât în limitele premise de prezentele Termeni și Condiții oricare dintre materialele (suporturi de curs, tipărituri, flyere, informații, pe orice tip de suport) aferente Activităților, indiferent de modalitatea în care a intrat în posesia lor
   • să descarce sau să modifice sau să reproducă parțial sau integral Site-ul fără acordul scris al FNQR.
  • Cererile de utilizare a Conținutului Site-ului sau Activităților în orice scopuri pot fi trimise la adresa de email office@qilingong.com sau prin oricare dintre modalitatile indicate la secțiunea Contact.

 

 1. EXONERAREA DE RĂSPUNDERE
  • Utilizatorul înțelege și acceptă că Administratorul Site-ului si FNQR sunt exonerați de orice raspundere privind materialele, datele si informatiile preluate de la orice surse oficiale, inclusiv cele care au fost publicate avand scopul si caracterul de “comunicate de presa”, precum și faptul că toate informațiile, datele, materialele postate pe Site au un caracter informativ si orientativ si ca, în limitele prevăzute de lege, nici Administratorul Site-ului, nici FNQR nu isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, acuratetea si validitatea continutului Site-ului si nici pentru orice efect juridic decurgand din utilizarea acestuia.
  • FNQR nu este tinută raspunzatoare pentru eventualele erori de afisare a preturilor ori caracteristicilor Activităților. Site-ul, continutul, functiile, Activitățile si informatiile cuprinse in acesta sunt furnizate pe principiul “asa cum sunt disponibile“.
  • FNQR nu acordă nicio garanție ca Activitățile vor fi conforme cu dorințele Utilizatorului/Participantului sau că rezultatele obținute in urma practicării Activităților vor fi corecte sau conforme cu dorințele Utilizatorului/Participantului.
  • FNQR nu garantează că Site-ul qilingong.com sau www.qigong-europe.com serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise de Www.qilingong.com sau www.qigong-europe.com sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari cu efect perturbator, inclusiv întreruperi în furnizarea serviciilor de tip domain hosting, web hosting, baze de date, servicii e-mail, servicii acces internet. Cursantul/Utilizatorul folosește platforma www.qilingong.com sau www.qigong-europe.com pe riscul propriu, FNQR fiind exonerată de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Www.qilingong.com sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe platforma www.qilingong.com sau www.qigong-europe.com. FNQR nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site. În aceste situații, Utilizatorul/Participantul notifică telefonic FNQR, care va încerca să remedieze deficiențele în timp rezonabil.
  • Informațiile incluse în Www.qilingong.com și qigong-europe.com au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună credință, din surse pe care FNQR le consideră de încredere. În cazul în care vreunul dintre articolele publicate sau orice altă informație intră sub incidența Legii nr. 8 din 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, Utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința FNQR la adresa office@qilingong.com, pentru a putea fi luate măsurile legale necesare, dacă este cazul.
  • Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar www.qilingong.com și qigong-europe.com nu își asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conținutul acestor site-uri, pentru serviciile sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri.
  • FNQR nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate direct de nerespectarea Termenilor şi Condițiilorqilingong.com și www.qigong-europe.com.
  • FNQR nu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a: (i) nefuncționării platformei www.qilingong.com, precum şi (ii) pentru cele rezultând din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe platforma qilingong.com sau www.qigong-europe.com, (iii) atacurile unor virusi, atacuri cibernetice de tipul DoS („denial of service”, in romana: „blocarea serviciului”) sau atacul cu si prin alte instrumente daunatoare din punct de vedere informatic, care pot afecta echipamentul de lucru, programele pentru calculator, datele sau orice alt material, aflate în legătură sau în urma folosirii Site-ului sau descarcarii continutului de pe Site sau provenind de la un link la care Site-ul face trimitere.
  • În fiecare caz privind stabilirea răspunderii FNQRului, a angajaților săi, a reprezentanților autorizați și/sau a împuterniciților săi, răspunderea față de Utilizator/Cursant, indiferent de temeiul său juridic, este limitată la valoarea Prețului din Contractul la Distanţă.
  • FNQR nu este responsabil de operațiunile de plată online, prin mijloace bancare sau în numerar realizate de terți, acestia fiind raspunzatori pentru corectitudinea si siguranta Tranzacțiilor realizate.  
  • In masura permisa de lege, excludem toate garantiile, declaratiile si raspunderea fie expresa, fie implicita care ar putea reveni o FNQR cu privire la Activități si la Site-uri si utilizarea lui. Niciun sfat, opinie sau informatie, orala sau scrisa obtinuta de catre Utilizatori de la oricare din Asociațiile membre, FNQR și Traineri sau prin utilizarea Activităților sau prin intermediul Site-ului nu reprezinta o garantie din partea FNQR.

 

 1. FORŢA MAJORĂ
  • Niciuna din părţile Contractului la Distanță nu răspunde de neexecutarea la termen – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza Contractului la Distanță, daca neexecutarea obligației respective a fost cauzată de forța majoră. În sensul prezentului articol, forța majoră reprezintă un eveniment independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, care nu se datorează intenției sau culpei acestora, intervenit după intrarea în vigoare a Contractului la Distanță și care împiedică părţile contractante să-şi execute, total sau parțial, obligațiile asumate. Sunt considerate asemenea evenimente conflictele armate, mișcările sociale, incendiile, inundațiile sau orice alte calamități naturale sau restricții apărute ca urmare a unei carantine sau a unui embargo, enumerarea neavând un caracter limitativ, ci enunțiativ. Conflictele de muncă nu reprezintă forță majoră. Nu este considerat caz de forță majoră un eveniment asemănător celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor oricăreia dintre părți.
  • Partea care invocă evenimentul de forță majoră este obligată să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile calendaristice de la data producerii evenimentului şi să furnizeze înăuntrul acestui termen dovezi necesare în acest sens. De asemenea, partea care a invocat forță majoră este obligată să informeze cealaltă parte cu privire la încetarea cazului de forță majoră. În situația în care nu se face notificarea, partea care invocă apariția evenimentului de forță majoră va răspunde pentru toate prejudiciile ivite ca urmare a omisiunii notificării cu privire la producerea/încetarea cazului de forță majora.
  • Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment de forță majoră nu încetează, fiecare parte a Contractului la Distanță va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a Contractului la Distanță, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ. SOLUŢIONAREA DISPUTELOR
  • Contractul la Distanță va fi guvernat şi interpretat în conformitate cu legea română.
  • Părţile vor depune toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice dispută. Utilizatorul/Participantul va primi punctul de vedere/răspunsul FNQR în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării scrise transmise prin poștă sau email la oricare din coordonatele din secțiunea Contact
  • În cazul în care soluționarea amiabilă nu este posibilă, disputa se va soluționa conform legislației din România.

 

Ultima actualizare – 15 mai 2024.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru