Termeni și condiții de utilizare – QilinGong

 

Federaţia Naţională de Qigong din România (F.N.Q.R.) declară prin prezenta următoarele:

(I) Toate datele înscrise în prezentul Formular de Cerere în legătura cu folosirea WEBSITE-ULUI QILINGONG, vor fi procesate pentru a facilita înscrierea la diverse acţiuni organizate de F.N.Q.R. precum şi pentru a asigura distribuirea produselor promo QilinGong sau cumpărarea/ vânzarea produselor ce vor fi oferite prin intermediul WEBSITE-ului QILINGONG – partea de Comerţ Electronic.

(II) Toate datele furnizate F.N.Q.R. vor fi introduse în baza de date QilinGong. Dvs.aveţi dreptul să verificaţi corectitudinea datelor furnizate către F.N.Q.R., ceea ce atrage după sine necesitatea ca dvs. să notificaţi imediat Federaţia despre orice modificare a acestora.

(III) Furnizarea de date se face din proprie iniţiativă. Cu toate acestea, nefurnizarea acestor informaţii nu vă va permite să accesaţi partea de INSCRIERI sau cea de COMERŢ ELECTRONIC a WEBSITE-ului QILINGONG.

1. Subsemnatul, după citirea condiţiilor de mai sus, îmi dau în mod expres consimţământul la acestea şi de asemenea la cele ce urmează:

* (I) Procesarea şi folosirea de F.N.Q.R. a tuturor datelor furnizate acesteia, inclusiv datele colectate în urma utilizării de către mine a WEBSITE-ului QILINGONG şi din prezentul Formular de Cerere în scopuri promovării şi a altor evenimente şi produse QilinGong.

* (II) Transferul de date, inclusiv a datelor mele personale, în străinătate, pe serverul de baze de date al Federaţiei, care este în afara României, în scopul procesării în sistemele de calcul care aparţin şcolii QilinGong.

* (III) Că toate datele furnizate Federaţiei, inclusiv datele colectate pentru folosirea de către mine a WEBSITE-ului QILINGONG, inclusiv datele mele personale, să fie dezvăluite asociaţiilor/societăţilor aparţinând şcolii QilinGong (membre sau affiliate), doar în scopul promovării evenimentelor (produselor) QilinGong.

* (IV) Că acest consimţământ este valabil pe întreaga perioadă de timp în care am drept de acces la WEBSITE-ul QILINGONG.

2. Persoanelor care își exprimă dorința de a practica qigong în școala Maestrului Lin Kai Ting, odată cu înscrierea (online) la oricare dintre activitățile organizate de asociațiile / cluburile sportive de qigong membre în Federația Națională de Qigong din România, li se acordă calitatea de membru practicant, cu titlu provizoriu, (pe o perioadă de 3 luni), în asociația organizatoare sau în cea aflată în apropierea localității de domiciliu.

3. Declar prin prezenta că sunt în cunoştinţă de cauză şi consimt ca toate datele furnizate F.N.Q.R., inclusiv datele colectate în urma utilizării de către mine a WEBSITE-ului QILINGONG, inclusiv datele mele personale, pot fi colectate, procesate şi transferate pe teritoriul României şi în străinătate prin diverse mijloace, inclusiv mijloace electronice, în orice scopuri promoţionale ale QilinGong.

4. Confirm şi consimt prin prezenta că am citit şi am înţeles „Termenii şi Condiţiile de Utilizare” şi că le voi respecta.

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru