Vocabular qigong

Ba Duan Jin – Brocardul de Aur: ba – cifra 8, duan – secţiuni, jin – grup de exerciţii, practici. O altă semnificaţie a noţiunii jin este ţesătură de mătase (brocard). Cele 8 secţiuni sunt „cele 8 comori” ale tehnicii, la fel de preţioase ca bucăţile de mătase din care erau confecţionate hainele demnitarilor şi stindardele oştirii generalului Yueh Fey, din dinastia Song de Sud (1177-1279), considerat părintele acestui set de tehnici. După alte surse, paternitatea exercițiilor este atribuită lui Zhong Li, din dinastia Tang (618-907), iar generalul Yueh Fey este cel care le-a finisat pentru antrenarea ostașilor.

Bai Hui – o sută de întâlniri sau o sută de convergențe: se referă la punctul energetic situat în creștetul capului. Este vârful polului taiji și, totodată, important centru energetic în practica de qigong, dar și un semnificativ punct de acupunctură și presopunctură.

Bing Qi – energie stagnantă: apărut ca rezultat al unui proces de întrerupere, blocare a fluxului energetic (qi) din corp, cauzat de somatizarea stresului, a anxietății și a dizarmoniei emoționale, în general. Poate fi eliminat din corp cu ajutorul tehnicilor de qigong.

Dan (se pronunță tan) – elixir, cinabru: este o substanță care prelungește viața, pe care taoiștii chinezi au căutat-o de milenii. Ei credeau inițial că elixirul este ceva fizic care poate fi preparat cu ierburi sau substanțe chimice purificate într-un cuptor. După mii de ani de studiu și experimentare, au descoperit că elixirul se poate forma în corp. Dacă vrei să-ți prelungești viața, trebuie să formezi elixirul în corpul tău și apoi să înveți să-l protejezi și să-l hrănești. 

Dantian (se pronunță tantien) – mare de qi, câmp de elixir, câmp de cinabru sau energie: se referă la o energie naturală, un centru în care qi-ul este condensat și depozitat. Dantianul este, uneori, împărțit în secțiuni: dantian-ul inferior (xia dantian – în zona de sub ombilic) este asociat cu energia fizică și sexuală. Dantian-ul mijlociu (zhong dantian – centrul inimii) este relaționat cu respirația și sănătatea organelor interne. Dantian-ul superior (shang dantian – în zona frunții) se referă la conștiință sau shen, și creier. Dantian-urile joacă un rol semnificativ în neidan (alchimia internă), în procesele de cultivare a energiei și tehnicile de respirație, precum și în medicina tradițională chineză. Sunt, de asemenea, utilizate pe scară largă în meditația din Asia de Est și teoria artelor marțiale.

Dao (se pronunță tao) – drum, cale: înțeleasă ca ordine universală, proprie fenomenelor naturii, vieții sociale și gândirii omenești (v. taoism, MDA2010) sau ca drum firesc al lucrurilor, ca lege a mișcării și a schimbării universale, ca temelie a lumii (DR1994) Dao se referă la ordinea naturală a tot ce există. Este sursa și energia fundamentală a lumii și a universului însuși. În Dao De Jing (text canonic daoist), se spune că „Dao care poate fi numit nu este Dao”. Dao este în cele din urmă inefabil și omniprezent și totuși rămâne indescriptibil. 

Daoyin (se pronunță taoyin) – plumb, a conduce (în qigong, energia) sau ghid și a întinde un arc: un sistem unic de metode apărute în China, în urmă cu mii de ani, pentru menţinerea sănătăţii, îndepărtarea bolii şi prelungirea vieţii. Este considerat sursa tuturor exerciţiilor de qigong moderne. Tehnicile daoyin pot fi posturale, practici de cultivare respiratorie sau mentală. Daoyin, ca termen, este precursorul a ceea ce mai târziu a devenit cunoscut sub numele de qigong.

De (se pronunță te) – virtute sau morală: se referă la virtutea înnăscută sau caracteristici universale și mai puțin la moralismul social.

Du Mai (se pronunță tu mai) – meridianul guvernor sau vasul de guvernare: este confluența tuturor canalelor yang, peste care se spune că „guvernează”. Deoarece controlează toate canalele yang, mai este numit „marea meridianelor yang”.

Gong Fu (se pronunță kung-fu) – efort uman: 1. în qigong – abilitate care este obținută prin practică repetitivă pe termen lung, măiestrie. 2. în artele marțiale: a. denumire improprie pentru toate artele marțiale chinezești; azi în China i se preferă termenul de wushu, iar în Japonia, cel de kuteijutsu. b. gen de luptă care cunoaște o diversitate de stiluri; se caracterizează prin mișcări asemănătoare celor pentru karate și altele care imită mișcările animalelor și provin din gimnastica terapeutică a chinezilor. A fost popularizat de Bruce Lee în filmele sale, realizate la Hong Kong în anii ’60 (DE). În general, cuvântul gong fu este folosit ca termen pentru a descrie practica de arte marțiale în sudul Chinei și printre vorbitorii de engleză, dar termenul nu este folosit în mod obișnuit în acest context în nordul Chinei.

Hun – sufletul după părăsirea trupului; când este încă în trup se numește „shen”.

Imnul Școlii QilinGong (Healing Incantation): anumite sunete, ca o mantră, cu efect de însănătoşire. Aceste sunete i s-au revelat unui maestru din Tibet într-o meditaţie și au fost transmise și folosite secole la rând pentru păstrarea sănătăţii, până în zilele noastre. Textul imnului este: Om Bi, Lu Na Qi,/Jian Do, Xi Hao,/Mi Sha Ma, Xue Ha Mu,/Jian Do Qi Bei, Xie Na Da,/Bi Na Ya, Soa Ha

Jing (se pronunță cing) – esenţă nutritivă, Esenţă, spermă, sămânţă: energie sexuală, esență, spermă, în mod generic lichidele corpului. Este una dintre cele trei comori (sanbao) ale omului și se consideră că este stocat în rinichi.

Jingluo – meridiane energetice: în qigong, cale prin care qi-ul circulă în corp, cunoscute și sub denumirea de „canale” sau „vase”. În corpul uman există 14 meridiane principale: 3 meridiane yin și 3 meridiane yang ale brațelor (yin: plămân, pericard, inimă; yang: intestin gros, intestin subțire, triplu încălzitor), 3 meridiane yin și 3 meridiane yang ale picioarelor (yin: rinichi, ficat, splină; yang: vezica urinară, vezica biliară, stomac), ren mai (meridianul conceptor) și du mai (meridianul guvernor).

Liu Zi Jue – Cele șase sunete vindecătoare: sistem de tehnici care se bazează pe teoriile medicinii tradiţionale chineze legate de yin şi yang, cele cinci elemente, ciclurile de generare şi restrângere, unitatea dintre om şi natură. Esenţa practicii constă în vocalizarea a şase sunete diferite în momentul expiraţiei.

Neidan – Alchimie internă: practică taoistă internă care se ocupă de formarea danului (elixirul), rafinarea lui, aceasta înseamnând, de fapt, rafinarea celor trei comori: jing, qi și shen. Dacă aceste trei comori sunt abundente şi înfloritoare, organismul este puternic, dacă acestea sunt drenate şi sărăcite, se va instaura boala.

Po – suflet alb: se referă la aspectul corporal al sufletului. Acesta este sufletul de fond yin care se destramă odată cu descompunerea corpului fizic decedat. Po, în comparaţie cu hun, reprezintă mai mult aspectele animale instinctive ale unei persoane. Po se manifestă ca răspuns la nevoile fizice sau dorințele materiale.

Qi – 1. vitalitate, energie, forţă, respiraţie; 2. gaz, aer, miros; 3. stare de spirit; 4. energie primară, suflu: nepalpabil prin mijloace științifice, care menține în viață organismul (DE). Termenul este întâlnit în qigong, dar și în medicina tradițională chineză, arte marțiale etc. Corespunde cu grecescul „pneuma”, „prana” din sanscrită sau conceptul de „bioelectricitate” din medicina occidentală. Qi-ul face parte din tot ceea ce există. El este detectat și clasificat relațional, dar și prin observație subiectivă, pe baza frecvenței și vibrației. Nomenclatura qi-ului în corpul uman este diferită de cea pentru mediu și se diferențiază în funcție de sursa sa și de localizare (de ex. weiqi – qi de protecție a corpului, imunitar; yingqi – qi nutritiv; yuanqi – qi originar; zangfuqi – qi al organelor).

Qigong – măiestria qi-ului; abilitatea de a lucra cu energia: complex de tehnici tradiționale chineze pentru păstrarea energiei vitale (MDN). Artă vindecătoare chineză veche ce implică meditație, repirație controlată și exerciții de mișcare (MW). Este compus din termenii: qi – energie și gong – măiestrie, abilitate îndelung exersată. În uzul modern, se referă la o gamă largă de practici bazate pe mișcare lentă, fluidă, respirație controlată și o activitate mintală dedicată. Mare parte din scopul practicii qigong este de a cultiva această energie și de a o stoca în dantian, astfel încât să potențeze capacitatea naturală a corpului de a aduna qi și apoi de a-l stoca sau de a-l circula în organele interne, centre energetice și meridiane. Qigong-ul este practicat pentru diverse scopuri, cum ar fi sănătatea, puterea, longevitatea, iluminarea ș. a. m. d. Cuvântul qigong s-a generalizat abia în anii 1950 pentru a servi drept termen ce reunește mai multe practici și școli de gândire diferite.

Qilin – animal legendar: 1. în Școala QilinGong este reprezentat ca având cap de dragon, coarne de căprior, corp de tigru, copite de taur, coadă de leu şi trupul acoperit cu solzi. Qilin-ul este un simbol al înţelepciunii, seninătăţii şi prosperităţii; 2. numele unicornului la vechii chinezi, care relevă contopirea celor două contrarii: qi – unicornul mascul yang (cerul), lin – unicornul femelă yin sau licorna (pământul). În textele vechi este adesea reprezentat ca fiind conducătorul renilor, cerbilor. Qilin este simbolul iubirii de oameni, al umanităţii. Apariţia unui qilin aducea armonia şi înflorirea naturii şi era semnul naşterii iminente a unui înţelept.

San Bao – Cele trei comori: se referă la jingqi și shen, despre care se spune că sunt energiile esențiale care susțin viața umană. Jing este esenţă, qi este vitalitate, energie sau forță, iar shen este spirit sau suflet. În qigong, un practicant învață cum să-și întărească, să condenseze și să-și conserve jing-ul și cum să-l transforme în qi. Apoi învață a conduce qi-ul la cap pentru a-l converti în shen și pentru a-l hrăni. În urma acestei „alchimii interne”, practicantul își descoperă adevăratul potențial ca ființă umană.

Shen – energia spirituală: adesea tradusă ca „spirit” sau „suflet”.

Taijitu – diagrama sau harta taiji: cunoscută mai ales sub denumirea de ”simbol yin-yang”. Reprezentarea grafică modernă constă într-un cerc secționat de o linie curbă, în forma literei S, în două părți egale: jumătate albă, jumătate neagră, evidențiind atât aspectul monist (wuji), cât și pe cel dualist (yin-yang) al întregului. Despre dinamica celor două părți, Chu Hsi (sec. al XI-lea d.H.) afirma: ”Yang transformă şi Yin conservă. Yang şi Yin se manifestă ca mişcare şi odihnă: Yang se pune în mişcare până la maximum, apoi se odihneşte; Yin se odihneşte până la maximum, apoi se pune în mişcare. Prin urmare, Yin se odihneşte înlăuntrul Yang-ului şi Yang fiinţează în interiorul Yin-ului; cele două sunt întreţesute inseparabil. Astfel, există un singur element care se confundă cu Tao”.

Wu Tiao – se referă la cele 5 ajustări din practica de qigong, care presupun: 1. reglarea corpului (tiao shen), 2. reglarea respiraţiei (tiao xi), 3. reglarea minţii emoţionale (tiao xin), 4. reglarea qi-ului (tiao qi), 5. reglarea spiritului (shen tiao).

Wu Xing – Cele cinci elemente: lemn (mu), foc (huo), pământ (tu), metal (jin) și apă (shui). Conform teoriei, aceste elemente nu sunt calități ale obiectelor solide, ci procese transformatoare ale energiei. Analiza acestor transformări energetice poate fi găsită în întregul spectru al filozofiei chineze și este aplicată în medicină, societate, arte marțiale și, bineînțeles, în qigong. În organism elementele sunt asociate organelor și funcționează în două cicluri principale: de creaţie, care reprezintă modalitatea prin care organele se susţin unul pe celălalt; de control sau dominare – reprezintă modalitatea prin care organele se temperează unul pe celălalt.

Xia Dantian – dantianul inferior: centru energetic situat aproximativ la două-trei lățimi de degete sub ombilic, în interiorul corpului. Este considerat a fi depozitul de energie vitală al organismului.

Xiao Zhou Tian – Micul Circuit Ceresc: o formă de meditaţie la nivelul centrilor energetici care se regăsesc pe meridianele guvernor (du mai) și conceptor (ren mai). Este o tehnică de qigong de nivel avansat de rafinare a qi-ului, care împreună cu colectarea și cultivarea de qi alcătuiesc sistemul alchimiei interne (neidan). Pentru exersarea ei este nevoie de iniţierea unui Maestru. Tehnica este foarte eficientă împotriva îmbătrânirii și a multor boli; ea se mai numește și arta longevității. Se afirmă că Micul Circuit Ceresc este practicat în China de aproape 1500 de ani.

Xin – mintea emoțională; mintea înțelepciunii este yi.

Yang – o parte în cadrul simbolului taiji: 1. Polul plin, pozitiv sau puternic sau energizat al lumii manifeste; 2. calități: pozitiv, dur, puternic, masculin, activ, strălucitor, cer în simbolul yin-yang.

Yi – intenție sau gând; dorință; voință. Mintea (yi) dirijează mișcarea (qi-ul). Yi este mintea generată din judecată înțeleaptă, pe când mintea emoțională este xin.

Yin – o parte în cadrul simbolului taiji: 1. polul gol, recesiv, slab (aparent), negativ al lumii manifeste; 2. calități: moale, slab, feminin, pasiv, întunecat, pământ în simbolul yin-yang.

Yi Jin Jing – Metoda transformării tendoanelor în 12 secţiuni: yi – a schimba, a înlocui, jin – muşchi şi tendoane, iar jing – tratat sau metodă şi, totodată, de înaltă calitate. Aici, „muşchi şi tendoane” nu se referă strict la aceste părţi anatomice, ci la întregul corp fizic, incluzând şi organele interne. Tehnica provine din templul Shaolin. Este atribuită lui Da Mo (sau Bodhidharma), un prinţ dintr-un ţinut indian. Da Mo a ajuns în China în 526 a.d.

Yuan Shen – spiritul originar: minte sau spirit.

Yuan Qi – qi-ul originar al unei persoane, moștenit de la părinți, care este creat din esența originară (yuan jing).

Zhen Qi – energie esențială din Univers.

Abrevieri:
DE – Dicționar enciclopedic
MDN – Marele dicționar de neologisme
MDA – Micul dicționar academic (ed. a II-a, 2010)
DR – Dicționar religios (1994)
MW – Merriam-Webster

Resurse web:
https://dexonline.ro/
https://www.merriam-webster.com/dictionary
https://qigongspirit.wordpress.com/category/simboluri-qigong/
https://redthreadinstitute.org/qigong-terminology-guide
https://www.risingmoontaichi.net/terminology
http://ancientwisdom-aplitt.blogspot.com/p/chinese-terminology-for-tai-chi-qi-gong.html

Aboneaza-te la newsletter-ul nostru